МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф6х1 - Р2Ж5103000370
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х1 - Р1Д41030001560
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х1 - Р15С71030001070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х1.5 - Р15А71.503000220
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х1.5 - Р15Д61.5030002400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф13х1.5 - Р15А71.50300020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф13х1.5 - Р15Д61.503000500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1 - Р1Г41030001630
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1 - Р1Е51030003000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1 - Р15Е11030001800
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1 - Р15Д11030003600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х4.5 - РА14.5030004400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф15х1.5 - Р1З4, Р1З51.5030003840
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф16х1 - Р15А61030001760
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф16х4 - Р2З340500001350
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х1 - Р15Е6103000760
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18 Х 1.50 - Р14003000190
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х1 - Р2Е21030001320
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р15Л22030001390
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - РА22030005720
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х4 - Р1Е4403000980
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф22х1 - РА1102500730
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф22х3 - Р2Ж4304000250
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф22х5 - Р1Е3503000590
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф22х5 - Р2Й45046001300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф22х5 - Р15У25030001500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х1.5 - Р15З31.503400690
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х1.5 - Р161.503000420
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х2 - Р2В22029503070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х2 - Р2Й1203000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х2 - Р15Е52030001300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х550320010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р1В5503000590
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р2Й4503300220
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15П35032501590
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15П45032501700
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15П55023501200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15Р25030001800
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15Р45032501650
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15Р55032501700
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15Р65032501750
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15Р75032501670
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15С25030001600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15С55032501750
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15С6503200650
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х5 - Р15Т35032001770
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х1 - Р15Б310300080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х1 - РА11030006480
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х550100020ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х550300010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф26х2.5 - Р15З1202600400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф28Х50025001250
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф28Х5-Р15Й30030001280
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф30Х4.0-Р15Е4Е50025001800
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф30 Х 5.0 - Р1400450010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф30 Х 6.000390010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф30 Х 6.0 - Р1400310010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34 Х 6.0 - Р1400400010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф36Х6-Р1504002200490
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34Х7-Р1400350020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф35х7-Р1Д3004000220
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40Х5002450350
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф40 х 5.0-Р15М4003000150
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф41х5 - Р1В2506000180
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф42 х 7.0 - Р2Ж3004500300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х5 - Р1450391010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х5 - Р14504400220
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х880235020ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х880284010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф44 х 6.0-Р1Ж3003000200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х2.5 - Р2Г52.503000400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х2.5 - Р2Е52.503000500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х2.5 - Р2В52.503000500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х2.5 - Р2З12.502500400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х7 - Р15А2703500110
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48Х7.0-Р15Б8002000160
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х7 - Р15Б8702100130
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф55 х 5.0-Р2И3503000110
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф55 Х 5.0 - Р1Е1003000500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х7 - Р15В8702200410
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф55х660285010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф55х6 - Р2И3603000120
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф55х6.56.503200360ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф55х7.5 - Р3Б67.50478020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф55х7.5 - Р3Б67.506000110
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф58х4 - РА24030004740
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф58х4 - РА24035001040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф58х880317010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х10 - Р2З61006000140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х15150363010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф65х7.5 - Р2З67.505500220
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф65х880300070ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф65х20 - Р15Ж620089010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х3 - Р2В530280020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х5 - 3502800510
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х6.5 - Р15А46.50150010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х1.5 - Р2Б21.50300020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х1.5 - РА11.503000210
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х3.5 - Р2Г53.50400080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х5 - Р1Е1, Р1З150350020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х5 - Р15Ж550120080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х17.517.503800300ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х17.517.50395010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х18 - Р15Ж5180164040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х20 - Р15Ж6200100080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х20200200010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75x202003000120ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75x20200400040ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х6 - Р1Б2005000280
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф80х6 - Р166080010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф80х6 - РА1602600200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф80х25 - Р15Ж6250102010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф81х10.5 - Р3Б610.506000190
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф85х7.5 - Р2Ж17.50310050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф85х7.5 - Р2Ж27.504000220
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф85х8 - Р1Б280460010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф85х8 - Р1Б280110020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф85х10 - Р15Ж5100123010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф85х10 - Р15Ж5100300040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф86х6 - Р1Г260456010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф86х6 - Р1Г2607300170
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х12120410010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х5 - Р1Ж1004700140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х5 - Р2И150450020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х5 - Р2И150500030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х7 - ВПР70650120
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х7 - Р15М770340080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х7 - Р1Е270465030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х7 - Р15И670126010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х7 - Р15И670155010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х7 - Р15Н770200080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х7 - Р15О770110050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х7 - Р15П770200020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х7 - Р15С870167010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х7 - 3703400240
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х10 - ВПР10040010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х10 - Р1В7, Р1Г7, Р2Б11003000700
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х10 - РА110030001000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х12.5 - Р3Б612.50368010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90х15 - Р15В4150112010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х10 - Р1Г1100300080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф100х10 - Р1Г1100260030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф100х10 - ВПР100110010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф110х10 - Р17А100116520
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф110х10 - Р17А100600040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф120х7 - Р17А70600030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф125х10 - Р2А7100378010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф125х10 - Р2А71005400100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф125х15 - Р2Ж5150420020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф125х15 - Р15Е8150230050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф125х15 - Р15Ж8150230050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф125х15 - Р15И6150203010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф125х15 - Р15И8150240050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф126х8 - Р17А80600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р1Б7100300060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р2Е7100550030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р2Е7100600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р2Е7100535020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р2Е7100290010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р2Е7100250010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р2Е7100420010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р16100285030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р16100216020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р16100430020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р16100178010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р16100250010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р16100415010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - РА1100214060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - РА11002900140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х10 - Р17А100600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф150х10 - Р1В2100256010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф150х10 - Р16100400020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф150х10 - Р1610093010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф150х10 - Р1610075010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф155х10 - Р17А100518010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф160х10 - Р17А100116510
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф165х12.5 - Р1Е712.50350010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф165х12.5 - Р1Е712.50450010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф166х5 - Р1Е750360010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф190х13 - Р17А130240010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф220х17.5 - Р1417.50221010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф250х8 - Р1480120020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф255х27 - ВПР270128010

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

Изтеглете приложението ни! STEVA App

ANDROID в Google Play

iPHONE в App Store

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО