МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф2х0.35 - Р140.3500110
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф3х0.5 - Р1А40.5038001900
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф3х0.5 - Р2З40.503000380
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф4.6х0.65 - Р15О20.65020005930
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф6 х 1.00060001000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф9х1 - Р2Е410150040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф9,52x1.621.6206000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х1 - Р2Й7103000260
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х1 - Р3Д6102900950
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х1 - Р15П6103000200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х1 - Р15С8101700250
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10.2х1 - Р15Г61030006000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х1.5 - Р2А21.505000800
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х1.5 - Р51.5060002800
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х2 - Р520100070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х2 - Р520150050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х2 - Р5201900380
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х2 - Р520500070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х2 - Р520600040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12x11060003560
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12x110001283
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х1.5 - Р1В31.504000600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х1.5 - Р2Й51.5051004980
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х1.5 - Р2Й61.5063003000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х1.5 - Р41.50600080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х1.5 - Р51.506000600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12x1.51.50005300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х2 - Р2А52055004970
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х2 - Р2Й6201400400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х2 - Р52060002200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х2.5 - Р52.504900300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х2.5 - Р52.50600030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х2.5 - Р52.50680020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1.25 - Р15К11.25017005910
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1.25 - Р15Л11.25017005900
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1.25 - Р15М11.25017006200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1.25 - Р15Н11.25017005500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1.25 - Р15О11.25017005000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1.25 - Р15П11.25017004800
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф15x1.5 - Р1Е41.506000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х1 - Р3В410005
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х1 - Р4106000140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18x1.5 - Р1Е4 1.506000600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х1.5 - Р3В41.500025
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х1.5 - Р3В41.50500030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х1.5 - Р3В41.50400030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х1.5 - Р41.506000480
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х2 - Р3В4200020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х3 - Р3Б23047001000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х3.2 - Р2Д23.20480030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х3.2 - Р023.20110005800
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18.75х1.5 - Р011.506000500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф19х2 - Р1Ж4205000270
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф19х2 - Р2Д22048002400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф19х3.2 - Р3Д63.2060002200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф19х3.2 - Р013.2060001000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х1.5 - Р2Й31.506000130
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х1.5 - Р2А71.50600140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р1З5206000150
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р2Д12033001000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3А32060001500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3Б12023002700
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3В32058004000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3Г22055003700
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3Д22055006500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3Д32056001000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3Е4205900540
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3Ж12028002170
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3Ж22046001000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3Ж6205700350
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3З12028004400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р3З22060001600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2 - Р012060001600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х2.5 - Р1Ж62.502000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф21х2 - Р520160010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф21х2 - Р520580010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф21.34x3.73 - Р1А53.730600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф21.34х4.78 - Р2Ж44.780170010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф21.34х4.78 - Р2Ж44.780390010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф21.5х2.7 - Р52.70600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2 - Р15Т4201800500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2 -Р2Б42040002400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2 -Р2Б32057001600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2 -Р1Б3206000380
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2 - Р3З32027001580
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25 Х 2.0 - Р3Ж30050001000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р1Г52.503300500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р1В32.505000350
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25x2.5 - Р2В42.5059003900
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р1З52.505600350
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р2Б52.5058002350
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 -Р2Е32.5051001650
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р3А22.5060001600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р3А52.5055003000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р3Б32.5057002800
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р3Е32.5042502600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р3Б52.5059003000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р15А62.501800300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р3В22.5060003140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р1В42.506000700
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р1Г62.5060002640
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.5 - Р3Б42.5050001600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х3 - Р1Е5302400120
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25 Х 4.0 - Р44252500150
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф26.5х3 - Р1Е4305000140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф26.67х2.11 - Р2Ж72.1106000120
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф26.67х2.87 - Р52.870600040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф26.67х3.91 - Р1Д33.9101800600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф26.67х3.91 - Р53.910600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф26.7x4 - Р1Ж340600090
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф26.7x5.56 - Р1Ж35.560600080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф27х2 - Р520380020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф27х2.5 - Р52.50530020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф27х3 - Р530250010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф28х2 - Р1Ж320600060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф28х3 -Р1Б330500050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф28х3 - Р3A530600060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф30х2 - Р3А2206000250
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф30х2.5 - Р42.50200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2 - Р1Ж3205000180
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2 - Р1З3206000140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2 - Р2Е520300020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2 - Р4203000180
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2 - Р4205200190
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2-Р4005000150
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2 - Р4204500400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2.5 - Р1Ж22.50060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2.5 - Р2Е52.50150020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2.5 - Р2Е52.50100020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2.5 - Р2Е52.50240010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2.5 - Р2Е52.50200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32 х 2.50 -Р3Ж400500070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2.5 - Р42.50600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х3 - Р2Е530100010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х3 - Р2Е530300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х4 - Р2Е54040010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х4 - Р2Е54080010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х4 - Р2Е540300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х4 - Р440600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32x4.5 - Р2В34.505500600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х5 - Р3З3503800160
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х5 - Р3Ж3503000210
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32x6 - Р016010000600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33х1.5 - Р2Г41.5034001200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33.4х3.2 - Р2З43.2080010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33.4x3.3 - Р3Г63.306000520
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33.4х3.38 - Р3Г63.3806000420
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33.4х3.38 - Р1З33.380600030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33.5х3.38 - Р2З43.380150010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33.5х2 - Р2З420330010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33.5х3 - Р2З430260010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33.5х3.2 - Р2З43.20117010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33.7х3.2 - Р2З43.2078010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34Х1,5-Р2Е4002500330
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х1.5 - Р15Т11.50230080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х1.5 - Р2З25.504900890
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х1.5 - Р3А41.503900200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34 х 2.50-Р1Г5004500130
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х1.5 - Р2Д31.504900690
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х2.5 - Р2З42.50150010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х2.5 - Р2З42.50497010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х3 - Р2З430200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х3.5 - Р2З43.5098010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф35 х 1.50-Р3Ж4005000140ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х3.5 - Р2З43.50110010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф35х1.5 - Р2З41.50490010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф35х2.5 - Р2З42.50200020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф35х3 - Р2З430150010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф35х3 - Р1Б5302500600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32Х5-Р3Ж300400070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф35х3 - Р2З430150020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф36х2-Р2Е500500030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф35х10 - ВПР100128040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф36х2 - Р2E520500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф36х4 - Р440600030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф36х5.5 - Р55.50547030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф36х9 - Р2И5905500420
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х2 - Р3Д52083010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х2 - Р3Д520180020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х2 - Р3Д520550010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х2 - Р3Д520600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х2 - Р3З2204950290
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х2.5 - Р3Д52.50200030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х2.5 - Р15О32.502450550
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х3 - Р3Д53060010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х3 - Р3Д530160010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х3 - Р3Е4301700120
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х3 - Р3Е4304600230
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х3 - Р4303200180
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х3.5 - Р2И23.504100820
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х3.5 - Р3Д53.50135010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40х3 - Р1Г4303600200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40x3 - Р1Д5302500210
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40x3.5 - Р2И43.500070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40х4.5 - Р1Ж24.503860580
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40х5 - Р3З5505200210
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40х6 - Р2И460200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40х9 - Р3Б490130010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х2 - Р3Ж620400010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х3 - Р3Ж630134010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х3.5 - Р3Ж63.50600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х4 - Р2И440190040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42x4 - Р2З5404000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х4 - Р3Ж64070010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х4 - Р014010000400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х9 - Р3Ж5904000770
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф43Х100065010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45x3 - Р2В6303400150
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х3 - Р3А3306000180
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х3 - Р530220010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х3 - Р530120010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х3 - Р530360010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х3 - Р530400020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х3.5 - Р53.5092010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45x5 - Р2Г240500060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45Х900150020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х1.5 - Р3Г51.50330010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х1.5 - Р3Г51.50500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х1.5 - Р3Г51.50235010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х2.77 - Р3Г52.770230010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х2.77 - Р3Г52.770560010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48.3х3.68 - Р1З33.50600070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф50х2 - Р3Г520630010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф50х2 - Р42094010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф50х2 - Р420643010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф50х2 - Р420667010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф50х2.5 - Р2З32.50224010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф50х2.5 -Р2З32.50510010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф54х2 - Р1Е520400010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф54 х 3.0 -Р400350020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф 54 х 3.0 Р3Г530300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф54х4 - Р2З34070010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф54х5 - Р1Д5504500280
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф56x3 - Р2Г3306000260
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф56х3 - Р2А3306000360
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф56х3 - Р3З6305700500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х2 - Р3Г520500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х2.5 - Р3В42.506800250
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3 - Р3В130200020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3 - Р3В130240020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3 - Р3В130172010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3 - Р3В130145010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3 - Р3В130100020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3 - Р3В430500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3 - Р3В430396010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3 - Р3Г430300080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3 - Р3Г430550080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3.5 - Р2Е4, Р2Ж4, Р2И43.5035002000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х4 - Р3В140300020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х4.5 - Р3В44.50600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х5 - Р3В450330010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х5 - Р3В450600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х5 - Р3Г450510040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х5 - Р3Г450600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х6 - Р3В46079010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60 х 2.0 -Р5005000130
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х6 - Р3Г46080010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60.3х2.9 - Р3Г22.90200020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60.3х2.9 - Р3Г22.90330010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60.3х2.9 - Р3Г22.90400010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х2.5 - Р3А42.50250020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х2.5 - Р3А42.50360010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х2.5 - Р3А42.50200020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х3 - Р3А430540010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х3 - Р3А430500020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х3 - Р3А430120020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х3.5 - Р3А43.50100020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х3.5 - Р3А43.50150020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х3.5 - Р3А43.50240010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х3.5 - Р3А43.50545030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х4 - Р2З4403500500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х4 - Р2Й240300070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х4 - Р2Й240238010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х4 - Р2Й240255010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х4 - Р2Й240600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х4 - Р2Й240545010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х4 - Р3Д1403240140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х4 - Р3Д140100040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х4.5 - Р3Д34.50595010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60 Х 5.0 - Р5560330080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х5 - Р3Д350190010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х8 - Р7А80200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х8 - Р7А8075020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60.3x5.55.50477010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60.33х11 - Р5110300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф63х1.5 - Р51.50300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф63х1.5 - Р51.50450030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф63х3 - Р430600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф65Х4-Р400317020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф65х4 - Р440300040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф65х4 - Р440380010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф65х4 - Р440176010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х2 - Р3В5206000200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х3.5 - Р53.5064010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х3.5 - Р53.50166010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х3.5 - Р53.50670040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х4 - Р540100020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х4 - Р540170010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х4 - Р540440010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х4 - Р540165010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х5.5 - Р55.50283010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х3 - Р2Б630300020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х3 - Р430110010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х3 - Р43.20180010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х3.5 - Р2Б63.50600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф73х4 - Р3Г640600050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф73х5 - Р1Г250280040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф73х5.5 - Р3Г65.5070020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х5 - Р2З650340010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х5 - Р2З65050010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х4.5 - Р3З6503000160
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х3 - Р2Ж730480050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х3 - Р2Ж730300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х3 - Р2Ж730660010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х3 - Р3Ж730600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х3 - Р530500070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х3 - Р530120010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х3.5 - Р2Ж53.503800100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х3.6 - Р2Ж73.60500020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф76 х 4.000590090
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р2А540470020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р2А540520020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р2А540600030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р2Ж640360010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р2Ж64090010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р2Ж640450040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р2Ж640630020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р2Ж74085010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р440470030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р540300030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р540350030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р540380020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р540497010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4 - Р540250020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4.5 - Р2Ж74.50230010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4.5 - Р54.5068010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4.5 - Р54.50437010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4.5 - Р54.50675020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4.5 - Р54.50700030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4.5 - Р014.50650010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х5 - Р2В750500090
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х5 - Р2А4504200150
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х5 - Р2В7506000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76x5 - Р2Ж750440010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х5 _Р2З550110010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х5 - Р2З550160010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х5 - Р2З65080010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х5.5 -Р2З65.50410010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х6 - Р2З660150010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х6 - Р2З660410010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х6 - Р2З660114010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х7 - Р2А470120010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х7 - Р2А47050010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф80х2 - Р1А1202600100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф80х3 - Р3В6305300130
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф80х5 - Р3В650137010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф80х5 - Р3В650220010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф80х5 - Р3В65092010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф83х3 - Р2А6303400100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф83х3 - Р01304500130
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф83х3 - Р15Н830300050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф83х3 - Р15О830200040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф83х5 - Р2А650370040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р3В730300020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф85,5ХФ6600236010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р3В730380030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р3В730600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р3В730495010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р3В730345010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р3В730535010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р3В730630020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р3В730600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р530380020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р530630030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р530650020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р530550010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р530440010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р030125010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р030177010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р030247010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р030358010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р03.50600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3 - Р03.50450020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р1Ж6406000280
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р2А140300080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р2Г6404000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р3Ж240280030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р3Ж240340060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р4406000140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р4405700140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р440500030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р440600050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р4.540600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р040300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4 - Р540400020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5 - Р3Г350600050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5 - Р3Г350550030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5 - Р550120010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5 - Р55086010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5 - Р550690010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф89 х 5.5000657010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5.5 - Р1Д15.50288080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5.5 - Р3А15.50290040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5.5 - Р3Г35.503000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5.5 - Р3Г35.5064010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х6 - Р460450070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х7.62 - Р07.620236010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х18 - Р5180530010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90x15.2415.240560010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф90x15.2415.240684010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95x3 - Р1Ж7306000150
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х3 - Р3Г73081510
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х3 - Р3Г730230010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х5 - Р3Г750660020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х5 - Р3Г750690010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х5 - Р3Г750500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х5 - Р3Г750400010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х5 - Р3Г750290010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х5 - Р3Г750155010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х5 - Р3Г75063010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х5.5 - Р3Г75.50578010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х6 - Р460540020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х6 - Р460390010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х6 - Р060410010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х6 - Р060600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х6 - Р460294010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф100х20 - Р420079010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф102х10 - Р3Е610060010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф102х11 - Р7А110100010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х3 - Р030369510
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х4 - Р540440020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х4.5 - Р3А64.50156010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х4.5 - Р3А74.50520010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х4.5 - Р3Б74.50116010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х4.5 - Р3Г74.50126010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р2З7505000140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф108х5 - Р3А650470020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3А650200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3А750440010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3А750470010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3А750410010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3А750485010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3А750480020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3А750460010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3А750550040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3Б750130010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3А750510010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3Б750245010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3Б750247010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3Б750600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р3Ж750465010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р5503600120
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р550470060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р5502700140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р550200030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р550640070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р550300020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5 - Р550400020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5.5 - Р3А65.50540010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5.5 - Р3А65.50120010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5.5 - Р3А65.50170020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5.5 - Р3А65.50310010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5.5 - Р3А65.50113010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5.5 - Р3А75.50485010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5.5 - Р55.50240020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х5.5 - Р55.50360070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х6 - Р560300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х9.5 - ВПР9.5052010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х13 - ВПР13040010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х13 - ВПР13060010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х13 - Р4130240010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х13 - Р4130325020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х13 - Р4130400010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х13 - Р4130500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф110х4.5 - Р3А64.50135010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф110х21 - ВПР21075020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114x3.23.20510010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х3.23.20625010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х5.5 - Р55.50185010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х6 - Р4.560600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х6- Р1Б160280020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х6 - Р1Г260300040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х6.5 - Р56.50160010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х8 - Р4.58047510
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х8 - Р4.580370010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114.3x8.568.560469010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114.3x15.1515.150372010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф120х3.5 - Р4.53.50200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф120х11.5 - Р711.502300220
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф123х6 - Р460135020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф125х24 - ВПР2404010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф128х21 - Р621038010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф129х21 - ВЗР21043010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х21 - Р7Б210140040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф133х6 - Р4.550215010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф133x5 - Р050173010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф133х5 - Р0150360020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф133х4 - Р0150400020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х6 - Р460590030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х6 - Р0160560010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х8 - Р480600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х8 - Р4.580495040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х8 - Р4.580480020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х8 - Р4.580130010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х8 - Р4.580566010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140x8 - Р0180700060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф142x6.5 - Р46.5097010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф152 х 9.000288010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф152х9.5 - Р4.59.50140010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф152 х 9.000288010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф152х15 - Р4.515080010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф159 х 5.050321010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф152х15 - Р4.5150166010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x6 - Р4.56050010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x6 - Р4.560623020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х6 - Р4.56080010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x6 - Р4.560240010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x6 - Р0160240030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x6 - Р0160384010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x6 - Р0160515010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x6 - Р0160537010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х6 - Р0160550010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х8 - Р0180200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х9 - Р4.590198010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х13 - Р4.5130174010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х13 - Р01130167010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф165х12 - Р4120164010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х5 - Р4.550184010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х6 - Р4.560138010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х7 - Р4.570494010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х7 - R4.570246020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х10 - Р4.5100206010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х11 - Р01110890010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х14 - Р4.5140240010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168x16160538010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168x16160548010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168x20200460010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168x24240544010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168.28x21.9521.950430010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168.28x21.9521.950500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168.28x21.9521.950550060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф170х27 - ВПР27022010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф210х12 - Р4.5120140010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219x3.763.760152010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х3.763.760560010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х8 - Р4.580290010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х8 - Р4.580338010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х8 - Р4.580600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х8 - Р0180460010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219x880637010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х9 - Р4.590594010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х9 - Р4.590494010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х9 - Р4.590120010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х9 - Р0290666010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р4.5100110010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р4.5100225010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р4.5100250020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р4.5100390010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219x10 - Р4.5100500030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219x10 - Р4.5100300030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р01100380010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р01100460010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р01100490010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р01100573010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р01100770050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р01100730020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р01100770010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10 - Р02100664010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф219 х 11.0000271010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х11 - Р4.5110230010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х11 - Р01110770020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х11 - Р01110610010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х11.5 - Р0111.50250010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х11.5 - Р0111.50600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х11.5 - Р0111.50660010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х12 - Р4.5120363010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х12 - Р4.512065010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х12.5 - Р0112.50810010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х13 - Р4130280010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х13 - Р01130815010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х13.5 - Р4.513.50440030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф 219 Х 17170411010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х20 - ВПР200114010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х20 - Р4.5200330020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х20 - Р4.5200247010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х23 - Р4230107510
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф270х11 - Р02110860010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф273 Х 9.59.50550010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф273x7.87.80225010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф273х10 - Р02100430010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф273х11 - Р4.5110195010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф273х11.5 - Р0211.50161010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф273х13 - Р4.5130196010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф273х13 - Р4.5130175010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф305хФ17300186010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф323х12 - Р02120600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф323х12.5 - Р0212.50370010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф323х13 - Р02130600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф323х13.5 - Р0213.50620010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф323х26 - ВЗР26064010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х11 - Р01110360010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф323х10 - Р4.5100350010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х11 - Р4110220010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х11 - Р4110290010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х12 - Р4120440020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х12 - Р4120230010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х13 - Р4130370010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х12 - Р01120530040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х50 - Р02500400030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х50 - Р14500143010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф355,6х12 - Р01120290010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ф357 х 10.000380010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф426х15 - ВДР15074010

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

Изтеглете приложението ни! STEVA App

ANDROID в Google Play

iPHONE в App Store

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО