МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф2х0.350.350013
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф3х0.50.500030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф4.6х0.650.65020005330
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф5х0.50.500015
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф6х1100030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф8х11060001000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х11028003000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х1.51.5060003500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф10х2200050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х1.51.50600013400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х22060005930
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф12х2.52.5000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф14х1.251.250200031100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф15х2202300200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф16х1101900350
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф16х1.51.506000020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф16х220600040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф16х2.52.50600080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х1106000140ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х1.51.50600060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х1.51.506000200614.33
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф18х3.23.20110005800
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф19х22050002000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф19х3.23.2060002400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х1.51.500050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х1.51.506000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х220600080426.125
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х22060006000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х22028005000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф20х33000150
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф21х1.51.50500040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф21.34х2.772.770300020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф24х2202200300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х22001601088.986
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х22024501440
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.52.50016000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.52.5060003630ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.52.5047001600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф25х2.52.5060001920
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф26.67х2.112.1106000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф26.67х3.913.9101800600ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф27х2.52.50500030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф28х1.51.5060001500
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф28х2205000160
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф28х33000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф30х22000700ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф31.8х4.54.50550060999.729
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х22000170
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х22000150
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х2.52.500030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32х3300060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32x5506000170
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф32x660004134
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33х1.51.5032001300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф33.4х3.383.3800020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х1.51.504900700
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х1.55.5045001100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х1.51.50600070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф34х3.53.500015
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф35х1.51.500015
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф35х3302500600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф35х990600040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф36х44000184
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф36х9905500400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х2200030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х33000400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х3304500200
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф38х3.53.504500900
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40х33000470ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40x3300070
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40x3.53.500035
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40х4.54.504860620
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40х5505000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф40х660300010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х330400020ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42x440004311
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х990222010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф42х9906000350
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45x33000375
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х3400060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х330500040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х3.53.500035
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х4400015
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45x5400040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф45х4.54.500040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х2200060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х2.772.7700040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х3.53.500020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф50х3300030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х550400010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф48х550600010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф50х220600020ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф51х2.52.50200040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф51х3300040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф56x3300090
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф56х3300055
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф56х3306000390
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х2205000360
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х2.52.506800250
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х33000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х3.53.5035001180
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х4400050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х4.54.500060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф57х55000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60.3х2.92.9000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х45000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х440200040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х440600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х44035001020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х55000600
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х5.55.5000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х5.55.5000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х88080010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х880290010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф60х8.58.50220010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф63х1.51.500050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф63х330500060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф65х4400150
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф65х440310020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х2206000130
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х3.53.50600060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф68х5.55.500030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х3.53.50600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х4406000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х550100040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф70х660100010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф72х171701920143.5
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф73х330500020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф73х550280030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф73х770400030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х550250010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х5506000100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х5.55.50490030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф75х74040010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76x330600040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х330550010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х330470030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76x4.54.5000112
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х4.54.50520010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х5506000380
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х550440010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф76х660600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф80х2202800220
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф80х3305500400
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф83х550380040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф83х330500018532.656
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф83х330400050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х3304800100
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х330600060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4403290127.585
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4405000310
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4403000300
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4403000130
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4404600210
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х440600020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4406000100ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4.54.50382010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х4.54.50200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5503560136.871632
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х550417010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х5.55.502880140
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф89х6604500100ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95x33000132
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х330300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х550340080
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х550400010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х550500060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х550580010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х660500040ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х660564010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х660600010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф95х16160500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф100х20200200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф102х550200020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф102х10100330010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф102х10100362010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф102х1010058010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф102х1010089010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф102x1600204010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф106х12120400050
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х440450030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х440465010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х4.54.50200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х550003000
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х13130270010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х13130228010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф108х2020000398
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф110х4.54.50130020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х550300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х5.55.50320010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х660550010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф114х880360050ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф120х3.53.50200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф120х11.511.502300240
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х212101400130
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х21210850147.98
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х21210880149.673
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х21210660274.51
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х21210900150.802
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х2121011301127.57
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х212101730197.653
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф130х21210770143.464
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф133x550479010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф133x550128010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х33060010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х3.53.50550040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х440500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х66060003356.88ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140x660200010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140x6603300165.428
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140x66063001124.908
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х8805000120ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф140х88060002312.492ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф152х990282010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф152х1414050020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф152x1414096010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф152х1515040001202.705ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф158х13130174010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф158х13130700010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x6603700183.76
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x66050001113.189
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x66053501121.113
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x66055001124.508
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x66062001140.335
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159x66064001144.882
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х660300040
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х660440020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х660132010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х66068010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х8806000203574.714ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф159х990198010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х440290010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х770245010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х770494010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х7.77.70297010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х11110800020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф168х14140240010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф170х1717026501166
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф180x880330222.359
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф194х10100150060
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф194х1010082010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф194х10100500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф194х10100617010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф194х12120145020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х880350030ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х880460010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х880600010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х880654010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х990485020ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10100370020ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10100240010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10100480010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10100230010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10100300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х10100600010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219x1111038001214.404
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219x1111060002677.065
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219x1111066001372.386
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х12120487010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х12120840010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х13130445030ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х20200330020ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф219х23230130010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф273х11110195010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф273х12120380020ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф323х11110290010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х10100300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х10100300010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х10100500010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х11110220020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х11110400010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х12120230010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х12120370020
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х12120490010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х12120550010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х14140620010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х25250124010
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф325х50500400030
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф355,6х12120374010ново
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф426х15150515010ново

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО