МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7 - Р15У5003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9 - Р15У5003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р15И4003000350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100030002350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10003000816.956
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10003200150339.12
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10003000510.5975
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р15И6003000700
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р15П7003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200300045137.3436
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12003000160488.3328
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200300043131.23944
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200250025.0868
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200150011.52604
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р15Е7003000600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15П200200040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15П200240020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15П200170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15П200100020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15Т500210010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15Т50084010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15 - Р15O200200080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15Т1002800140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15 - Р15И5002200300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15.5 - Р15И5002200300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р15Т50057010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160030001792.24064
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160015001027.1296
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16001500616.27776
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800180014.120308
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800250015.72265
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600320010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15С600300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15С60087010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000320086777.7152
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000114013.22164
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15П2002700380
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60075010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600100020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600180030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600150020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600114010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60090020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60063020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600150040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15O2002400800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600180020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60076010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500147510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф21 - Р15И700114010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф21 - Р15Н700190090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15С600100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15С600164010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24 - Р15И70062010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И700280020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И700180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И700200020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И700180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И700130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И70094020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И70082010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И700123010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15Т500220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15У80070070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р15И700110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28 - Р15Т600170030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф29 - Р15Р300110050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф29 - Р15Р3002700100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т6001700250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т600130060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т600130030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т60078010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т600100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т600130020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000139010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000230020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000143010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000143110
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30003000119.0755
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Н4002500440
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000310030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30003100119.711
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30002820117.931
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000800315.2604
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Р3002700170
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Р300110030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000250027429.19875
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300075014.768875
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000100016.3585
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30002300130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30002500115.89625
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф32 - Р15Р300300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Ж30070030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Ж300190030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Ж300320020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Ж300230060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15З6002400100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р15Й50077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р15Й500300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р15Й50035010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф39 - Р15З60080050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф390090019.6712785
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф390075018.05939875
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф390083018.91906795
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40003300141
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400047015.31288
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400015006101.736
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М400220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М40066010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М40095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М400130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М400150020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М400200030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М40079010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М40043010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М400250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40002200124.8688
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40002600129.3904
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40001380115.6
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40001000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40002300251.9984
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40002800131.6512
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400055010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000800218.0864
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40001050223.7384
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15Й500300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15Й500150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф41 - Р15М40067010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф41 - Р15М40082010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф43 - Р15З200374010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4400600324.620112
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500440100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р15З200300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р15З200374020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45002800140.05855
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф450069019.87157125
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф460000109
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф460010040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф460065010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф460049020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф49002300139.0150495
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф49001900134.4
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4900740112.5526681
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000282010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50001000235.325
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15Н70042010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000780113.77675
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000820114.48325
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15Н700108010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15Н700160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000134010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000143010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50003000152.9875
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000149010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000152020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000145010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000141010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50001000117.6625
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500032202113.7465
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500050040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500055030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500030006317.925
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500023010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15З20048010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000155010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15М8003150130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500017010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000132010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф510058010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52 - Р15Н600150020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5400195010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52002000276.41504
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5200500100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф550025002106.858125
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5800100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5900300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф59003050176
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5900000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5900330324.34733235
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5900160415.7396896
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5900480111.8047672
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф590000160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф590026016.3942489
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф600024502124.627
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф600029010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф600021010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф600024016.10416
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60001550139.4227
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф600022015.59548
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15У7003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й500300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15И500300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф610026510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф610014010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф610030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф610028010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф610029010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф610036030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф610047010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф620020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф630023016.44942655
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф640010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6400540115.6266496
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф64002170162.7959808
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф650025010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф650027010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф650089010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65007010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6500640119.10376
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65001000259.69925
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6600460114.1565644
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф660011006203.115924
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф68 - Р15И700210030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф68 - Р15И700150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф68 - Р15И70048010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф69008010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6900490116.48186785
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6900515117.322779475
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6900520117.4909618
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6900200426.909172
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф690020402137.2367772
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф69002270176.35477555
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6900670122.53643155
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6900112010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700021010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700010013.46185
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000600120.7711
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700020402141.24348
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700089010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф710020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф710028020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф710030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф710029010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф710020020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф710027510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф710050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф710047020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф740018016.9638292
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф740025019.671985
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф76009513.8767068
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф760015016.121116
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7700250110.47209625
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7700590124.71414715
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7700820134.3484757
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7700850135.60512725
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7700890137.28066265
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф780014016.0176844
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7900000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7900340114.9915061
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7900100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф790000190
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф790011014.85019315
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80000045
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800086010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80001400163.3024
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000126010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80006012.71296
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000410118.53856
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р15У8003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810014030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810029510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810035010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810020020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810029020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810036010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810017510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810041510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810058010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810011006305.932869
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810012015.5624158
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810013016.02595045
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8100350116.22371275
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8100500123.1767325
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8100300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8200340116.1517204
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8200100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф840015017.477596
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8200300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8800213010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8900124010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф890013017.27504245
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8900200111.192373
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8900260114.5500849
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8900190110.63275435
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф890080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф890012016.7154238
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф89006013.3577119
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф89007013.91733055
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф900010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000220112.58983
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000600134.3359
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90009015.150385
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф920030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9500400125.50465
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф960015019.766656
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф960015510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9600240115.6266496
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф970080315.9539004
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9800200113.570452
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф980012018.1422712
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф990010016.9244065
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф990080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф990012018.3092878
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф990014019.6941691
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф99008015.5395252
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф99009016.23196585
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф990011517.963067475
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф990012018.3092878
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф99006014.1546439
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф990014019.6941691
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф990074010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000078010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100009016.3585
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000200114.13
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000435130.73275
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000015001105.975
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000165010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100008015.652
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000011718.26605
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000025010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100006514.59225
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1010010017.2070065
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1010059010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10200230116.9059798
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1020033010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1020064020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10200170112.4957242
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10200153010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1030044010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10300180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10400230010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1070022010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф108004026.5924928
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф108003512.8842156
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1080042010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10900170114.26967505
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10900430136.09388395
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10900640153.7211296
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000200117.0973
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1160010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11100140112.1867011
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1170019010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф117009510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1170019010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11800250124.593265
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11800145114.2640937
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1180010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1180023010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф118009018.8535754
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11800120111.8047672
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11800110221.6420732
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11800150114.755959
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф119005015.00237325
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11900290129.01376485
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11900260126.0123409
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1190011510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф119008018.0037972
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11900100110.0047465
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11900150115.00711975
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200050030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120007017.12152
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000100110.1736
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120008518.64756
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1220010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12200170117.8764282
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12200585161.5159441
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1220010001105.15546
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12400130114.1220872
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000100111.93985
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф132005016.155028
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1320018030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1330040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1330030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1330020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1330029010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1330017010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1330013010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1330017030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1330042010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1330024020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1390050020ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф139006018.1901719
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1500020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1500015001238.44375
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1520032010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15900100117.8610265
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16000230141.59872
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф165004518.655508125
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800028010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20000150142.39
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100028010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2150028010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22000240182.06704
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2350053010

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО