МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7 - Р15У5003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9 - Р15У5003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р15И4003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р14003200500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р15И6003000680
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р15П7003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р14003000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8 - Р14003000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р15Е7003000600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15П200200040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15П200240020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15П200170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15П200100020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р1400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р1400300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р1400300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15О300300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р1400300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р1400300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15Т500210010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15Т50084010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15 - Р15O200200050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р15Т1002800140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15 - Р15И5002200300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15.5 - Р15И5002200290
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р15Т50057010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р1400300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600320010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15С600300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15С60087010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1400300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1400300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15П2002700380
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60075010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600100020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600180030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600114010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60090020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60063020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1400300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600150030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1400230010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15O2002400800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600180020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60076010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н60050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Н600100020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1400200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500147510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500160020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15T500173010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500237010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500200020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500270010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Т500215010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф21 - Р15И700114010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф21 - Р15Н700190090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15С60070010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15С60064010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24 - Р15И70062010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24 - Р15Т500233010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1400168010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И700280020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И700180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И700130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И70094020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15И70082010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15Т500220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15Т500113010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15Т500170020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15Т500190010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15Т500225010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15Т500235010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р15У80070070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р15И700110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28 - Р15Т600170030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300039010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т6001700240
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т600130050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000167010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т60078010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т600100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т600130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Н4002500160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - ВДО00950250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - ВДО00150200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т500300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Т500285010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Ж30070020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Ж300190030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Ж300320020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Ж300230060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15З6002400100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р1400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р15Й50077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р15Й500300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф39 - Р15З60080050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф390019010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3900700120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М400220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - ВДО00100080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М40066010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М40095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М400130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М400150020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М400200030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М40079010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М40043010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15М400150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - ВДО0035010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - ВДО0026010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - ВДО0023010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - ВДО0020020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р140023010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15Т70050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15Т70070030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15Т70080020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - ВДО00100060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1400300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400061010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15Й500300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р15Й500150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф41 - Р15М40067010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф41 - Р15М40082010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф41 - ВДО0030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф42 - ВДО0025010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф43 - Р15З200374010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - ЦТ10040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1400172010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - ЦТ10040060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р15З200300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф460001315
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф4600011000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р15З200374020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46000070
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф460020090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46 - ВДО0080030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46 - ВДО0029030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46 - ВДО0070020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46 - ВДО0015080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46 - Р1400280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46 - Р1400100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф460021090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46 - ЦТ100200200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46 - ЦТ100500200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф49 - ВДО0030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф49 - ВДО0040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф500032010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф500051000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500012010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15Н70026510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15Н700120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15Н700100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1400290010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р140075010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15Н700160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДО0040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р140066010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДО0031010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1400260010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1400240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1400240020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДО0040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДО0052010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДО0040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15З20040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ЦТ10068010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДО0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15М8003150130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ЦТ!0050030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50000090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДО0070010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф51 - ЦТ!0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф51 - ВДО0026010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52 - Р15М500100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52 - ЦТ100500170
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52 - Р15Н600150020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф590018510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф59 - ВДО0015010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф59 - Р140082010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДО0070010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДО0075010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДО0096010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДО0014010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф600020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р140060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДО0016010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДО0017010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДО0079010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДО0020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15У7003000190
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й500300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф610011010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15И500300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ВДО0012010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф68 - Р15И700210030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф68 - Р15И700150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф68 - Р15И70048010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф690034010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ВДО0030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф710032520
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф710018010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф790026010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф79 - Р1400190010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ЦТ10052510ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ЦТ10058010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВДО0026010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р140023510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1400127010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВДО0045010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800035010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р15У800300090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф81 - ЦТ10014010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810045010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810047010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810028010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф81 - ВДО009010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф81 - ЦТ10020050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф810021010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф81 - Р1400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф82 - Р1400250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф82 - Р1400248010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф890068010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф89 - ВДО0072510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф900011010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф930028510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф96 - ВДО0030120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р140020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р140013510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р140072510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р140012510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ЦТ10010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф103 - Р1400102510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф104 - Р1400205010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1090015510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф108 - Р1400178010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ЦТ10018010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф111 - ВДО005010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф115 - Р140011510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф115 - Р140017010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф1160022010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф116 - ЦТ10048010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф117 - ЦТ1008010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф117 - Р14 0020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф117 - Р14 0017010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф117 - ЦТ10039010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф117 - ЦТ10010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф117 - ЦТ10013010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф1170014510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф117 - ЦТ10014010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1190019010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф118 - ВДО009510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф119 - ВДО0012010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф119 - ЦТ10012010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф119 - Р14007510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1190011510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф119 - Р140066010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф119 - Р1400134010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1220022010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - Р140014510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ЦТ10017010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф123 - ВДО005010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф129 - Р14005010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ЦТ1009010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф132 - ЦТ1001410
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - ВДО004020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - Р14008020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - Р140010020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - Р140016010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - Р140028010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - Р140030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - Р140030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - ЦТ10030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - ЦТ1009510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - ЦТ10038010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф1330022020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1500023010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ЦТ1009010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф497 - Р14006910

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

Изтеглете приложението ни! STEVA App

ANDROID в Google Play

iPHONE в App Store

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО