МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000300023.768
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12003700413.383936
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12004000100361.728
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1400370042191.278752
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2 - Р15У10020001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2.5 - Р15К2003000700
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1600340015.466112
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15К2003000800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15У1003000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - 17БВ8002000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4.5 - Р1А4001500180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1600000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160030001153.05344
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5 - Р15К20030004000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160020002064.3072
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5 - 17ББ6002000150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160040001277.16864
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5.5 - Р15К20030002500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5.8 - 17ББ6002000680
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р15К2003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6.5 - Р1Б3003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7 - Р15У1003000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18004000973.24992
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8 - 17ББ80030001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9 - 17ББ600200060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9 - 17БГ6001500180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р17Д10030002000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р17А003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р17А003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Б30020001400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200200090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р18А3004000250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р18А40030001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - 17БГ7003000790
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - 17БВ8003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - 17БГ6004000490
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р1А4003500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р1А600300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р17003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000126013.16512
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000141013.54192
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000154013.86848
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000380019.5456
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000440065718.432
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - 17ББ4006000180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - 17БВ300300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - 17БА4003000180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15.5 - Р18Х200300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200035002241969.408
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р17А003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р18А2003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф21003200217.724672
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф21003480219.2755808
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - 17БА500300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф21003800331.572072
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - 17БА4003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - - Р1А3004000280
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р18В500200060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р17Е5003000250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р18А5003000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р18А3002000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р18Х200300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000100030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20-Р17А00218010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20-Р17А00199010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф2000200020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1А700300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф2000400080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р18Р2003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р17Е5003000230
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р18А4003000250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р18Ц2003000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р18Ц3003000180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р18У4003000170
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - 17БЖ400300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - 17БЕ30030001300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - 17БД7003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р18Б1003000340
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200189010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - 17БА5003000220
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - 17БА700200050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р18Д200100050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р18Ц2003000180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р1А7003400250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24 - 17БЕ7003000260
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25001500529.4375
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р18Б3003000250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р18Ц300300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500330023297.9075
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - 17БД4005000240
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р1700250050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300090040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18М500150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18М500300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000390007
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Б100300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30-Р17А00166010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Ц300300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Р2003000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000300410
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300078010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - 17БЖ2003000190
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф32-ВДР0074010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф32-ВДР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р18У200300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф320077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - 17ББ70040040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р17А003500140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - 17БЖ3003000600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3600120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3600300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3600200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3600145010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3600300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р18М300300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - 17ББ700100030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - 17BA80050040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - 17BA800100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - 17BA800200030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000134010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000330010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000360010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - 17БВ700150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - 17БВ700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18Х3003000360
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - ВДР0062010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3200000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18Х400300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3200000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - 17БЖ4003000220
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф42 - 17БА600120060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф43 - Р18М300400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18Р3003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18А200200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18М300250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - 17БА600200030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500318010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р17А00400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р17А00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р17А00300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500287010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18Х5003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф450084010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18Ф4003000260
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18Х400300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф4500322010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46 - Р18А200300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3500000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18У200300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДР0077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18А200300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18А200300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18А600300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Б300300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1700300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18А200260010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДР00104010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18М3003000220
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000347010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000373010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000288010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000197010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000268010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДР0058010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1Б500200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - 17БА600120020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18М400300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Ф300300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000417010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1Б500200040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18У4003000180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000100310
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДР00160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р900260010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДР00270010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - КФ00300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ОПС00370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50-ВДР0092010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - КФ003000150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ОПС00300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р900300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18М400300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18У3003000150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - 17БЖ5003000170
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52 - Р18Ф300300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52 - 17БД500113010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18У200300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18А200260010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18А200100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18М500400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18Л3003000260
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р1100400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р1700300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18К3003000520
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - ОПС00340010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р90078010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р900285010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18Т400300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18С3004000130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18Ф300200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - ВЗР00187010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18С300300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - 17БЖ6003000230
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф56 - Р18С300300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф56 - Р18Ф300300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф59 - ВДР0037010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВЗР00240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДР0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18У200300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - 17БВ6003000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18А200400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДР00420010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18М5005000180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18А600300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1100263010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1700300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18Л300300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВЗР00276010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВЗР00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВЗР00306010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДР0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р17А00400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р17А00300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВЗР00120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - 17БЖ7003000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18И400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1000300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18С400300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18С300300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60000.65809768620
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18С400300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18П400200030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18Р400100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18С4003000130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18Р400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000150010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВЗР00130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДР0057010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000200510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ОПС00400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1100200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18С3003000160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф64 - Р18У300300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ВДР0094010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ВДР0046010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ВДР0052010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ВЗР00206010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ВДР0070010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р1700400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р1700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р1700250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ВДР00190010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р18Л300300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р000326010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р18Р400100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р000340010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р18У300400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р18У300300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - КФ00300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р18У300150020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р18У300300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - КФ003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф66 - ВДР0045010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф700031010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000214010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р18М500120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1100250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р12002000150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1700400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1700250020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ВДР0064010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ОПС00370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ВЗР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р18Т300200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000374010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р15Т400200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р15Т400200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р18Т400300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000138010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - РР100193010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р18Т3003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р18Т400300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р18И400300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р1700400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р1700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р1700150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1200327010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00275010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00270010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1100300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18А600300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ЗГ00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1200290010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВДР0080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р900240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р900300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВДР00102010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1700170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18Р400150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18Р400200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18Р400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВДР0052010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000182010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1100200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000116010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф8000270050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000100010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18П4003000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ОПС00240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ОПС00280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВДР0022010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000146010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18И400100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР0084010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ОПС00344010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р000390010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р900260010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф81 - Р1700220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф82 - Р18Р400200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф83 - ОПС00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - ЗГ00600020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - ОПС00600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - ВЗР00220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - ОПС00380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р900250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1200190010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1700500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВЗР00210010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ОПС00350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р900360010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р18И400200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - РР100143010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ОПС00400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ОПС00500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ОПС00500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р000370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1100360010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ЗГ00150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р000350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1700220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ОПС00430010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф92 - ОПС00330010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф92 - Р000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф92 - ВДР0053010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - ВЗР0090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р18Р400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВДР0086010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ОПС00190010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р18Б600150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ОПС00150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1200180020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р17А00550100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р17А00400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р17А00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р18М600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВДР0080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВДР0052010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВДР0034010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ОПС00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР00138010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1000310020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ЗГ0026010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ЗГ00215010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ОПС0047610
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1000380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1200220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф1000076010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф102 - ОПС00420020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - ВЗР0040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф108 - ОПС00250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00101010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВДР0081010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ОПС00240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р17А0098010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ОПС00250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р1200260010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ОПС00327010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00116010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р1200210010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р1100160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВДР0076010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000390010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ОПС00380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000393010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф112 - ОПС00259010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф112 - ЗГ00118510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф112 - Р000350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000293010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР00204010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ОПС00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ОПС00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВДР0032010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - Р1700100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР0090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200062010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф122 - ВДР0036010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф122 - ОПС00290010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12300153010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф125 - Р17А0088010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ОПС00134010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВЗР00210010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ОПС00400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - Р17А00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - Р1700120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВЗР0086010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВЗР0084010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВДР0075010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВЗР00230000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ЗГ00114010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ОПС00145010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - Р1000226010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13200147010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф137 - РР100187010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф138 - ВЗР0073010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - ОПС00600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - ОПС00150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - ВДР0022010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - ОПС00150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - Р170087010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - ОПС00370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - ВЗР0083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф142 - ОПС00330010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф142 - ОПС00380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф142 - ОПС00140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф142 - ОПС00256010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф142 - ОПС00130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф142 - ОПС00270010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф145 - ВДР0010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000450010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000245010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000114010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1500024001333
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1500057010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - Р1100200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000460010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - РР100257010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ОПС00440010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ОПС00400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф15000384010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ЗГ00130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВДР0065010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000126010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000100010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВДР0010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - РР100374010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ЗГ00110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВДР00148010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - Р1100150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - Р17А00190010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВЗР00157010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф158 - Р17А00500020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ОПС00250020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - Р17А00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВДР0058010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ОПС0058010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - РР100219010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВДР0024010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВДР0014510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВДР0020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф17000180010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ОПС00290010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ОПС00173010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ЗГ00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ВДР0018510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1700019401346
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ВДР0040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф172 - ВДР0030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф172 - ОПС00146010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф175 - Р170039010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф175 - ВЗР0032010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800012401248
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф175 - Р1700400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800070010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18000130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ОПС00265010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - Р1700400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ЗГ00135030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800059010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800070010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1830063010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВЗР00103010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВДР0021010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВЗР0060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ОПС00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ОПС00260030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ОПС00306010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВДР0088010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВДР006510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200008801217
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВДР007510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВЗР00113010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВДР0030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВДР0018010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - ОПС00140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100013003531
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф240 - Р170035010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2400080010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф245 - Р170057010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф245 - ОПС00180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - Р17А00101020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - Р170025010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - Р7Б00120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - Р170044010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВЗР0022010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВДР008910
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - Р170025010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ДО00250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВДР0016010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500034010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВДР007010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф255 - ВДР0095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2550025510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф260 - ВЗР0077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф270 - ОПС00135010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф290 - ОПС0092010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф290 - ОДТ0054010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - Р7Б0059010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - ОПС00160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - ОПС00260010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000084010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - Р170064010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - ВДР004510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф310 - ВДР0035010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф312 - ВДР0030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф315 - ВЗР0016010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3150045010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф315 - Р7Б0027010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф320 - Р17А0030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф320 - ДО00164010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф325 - ВДР004810
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф325 - ВДР0010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3500082510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400 - ВЗР0048020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400 - ОПС0077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400 -ОПС00188010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500 - Р17А0096010

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

Изтеглете приложението ни! STEVA App

ANDROID в Google Play

iPHONE в App Store

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО