МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2 - Р15Т50030002000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3 - Р40030001500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3 - Р40020001500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3 - Р4001000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р2Ж4003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р1В40030602000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15К70020005800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15Л60020004200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15Л70020004000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15Д7002000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5 - Р400600050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5 - Р15Н20030001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5 - Р15Д7003000640
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р1Д5003000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р1Г3003000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р15Д7003000280
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р15П8003000340
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р2Е5001500250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р3Ж2006000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р15У4003000700
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6.5 - Р15Н5003000350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Е5003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1З4004800750
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1А3005000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1А3004000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Д5003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Д5002000160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Б5, Р1А5, Р1Б6, Р1Е600350028800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Д5004500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р15O40030004200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р5003000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1З4003800500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11.5 - Р15М60030003400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р1А300400040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р2А4003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12- Р2А4001500200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 -Р1А3004000600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р2А4001500120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13 - Р1Ж3003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р1Д40044001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р2Е10043001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15 - Р1Ж300300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15 - Р1В5003500320
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р3Е7004100400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р1Ж6000030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р1Е20041003000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р15К300300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р15Л400300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р3Е500300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р1З3003100600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15Й10030001950
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15К5001500500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15К500950150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15Л30030002800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15М30030003000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15Л300300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р1А400150030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р1Г300300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Д500300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Е60041001500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р3Д5003400500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Г600300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Г600400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Г600600020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Л40090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р2В1002400350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15K400264010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15K400220030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р1Д3003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15Л400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15Л40015000010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15Л40090020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф23 - Р15Л400300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24 - Р400300090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24 - Р15Л400180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Д5004000550
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Б6006000180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Е400400040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Е400200020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р2Г10030001350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р500290040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р3Е5003600500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р1Д4003000250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р500300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Л400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф32 - Р15К400105010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф34 - Р1Ж500150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф34 - Р15К400144010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р2И6004000350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15К400200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15К400330010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15К400100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15К40040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Л400160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Л40060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р15Л400177010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р3Е500300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40003600160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1Г500400080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р3Д700140050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000386040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1Ж4001500120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1Ж400400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45005960350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Д300300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Б70085010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Б700110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10003500715.386
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Б700146010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Б700360010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000100030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2И600500010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2И600150030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000160020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000200020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000178010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15Д800150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1Ж500130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2Е600165010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2Е600224010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2Е600300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1Д7003500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000110030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000375010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000365020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50000080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50003500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52 - Р2Е600300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р1Ж500300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1Ж500240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000190030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р2И600360010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р2И600320010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р2И600490010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60005240240
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000150020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1Е7003500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й70093010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й700100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000115010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й700115020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й700151010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й700184010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф650021010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р1Ж500240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф63 - Р1Д700400040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р15Д8001500100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Ж500150040ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д600400020ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д600140020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д60060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д600140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000485080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000573010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700058010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700050020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф750014060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7500750126.494
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75001900167.118
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7500300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7500164010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000400080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1Д6, Р1Д7002000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80004470120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000482040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000320010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000216010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800050030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800060020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800000240
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000383020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000150030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000930137.379
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800011903143.485
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000990139.79
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000580123.311
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80001660166.719
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000117010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000200060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф840064010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85001190153.994
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8500120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8900410120.3949908
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1Д600250040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000163010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000165010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000220020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000390010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф900060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000205010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000310010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф900011906363.198
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90001000150.868
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9500205010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9500100020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9500230010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9500370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р3Е7002700120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р3Е700114010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000481040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000190010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000068010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000107010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р600300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р600400070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000216010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000116010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000164010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000198010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000216020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000295010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000365010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000990162.172
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000055010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105008803182.786
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105007904218.789
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - Р40073010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000164010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000593010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р400162010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000142010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000400040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11500220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - Р600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - Р600600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000567010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000210100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000183010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000241010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000143010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000222010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000256020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000310010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф122 - Р600506010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1250030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000310010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000257010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000307010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000223010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - Р400126010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1350020501234.629
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14000122010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1410010001124.853
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14200650182.309
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14300615178.978
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14300670186.041
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14300730193.746
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14300770198.883
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14300777199.782
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143008001102.736
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143008301106.588
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143009401120.715
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143009501121.999
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143009081116.605
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14400750197.667
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144008002208.355
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144008101105.48
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144008301108.084
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144008501110.689
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144009501123.711
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144009001117.2
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1450018701246.909
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149007301101.778
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149008501118.509
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149007701107.355
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149008802245.383
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149007601105.961
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149009101126.874
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149009501132.451
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000285030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000117010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15100500171.595
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15600126010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1600080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170000057
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18000170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18000353010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф19000120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф19000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20000180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20000251010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200006201155.744
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100020501567.743
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100026901744.99
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф21000275021523.214
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100028001775.454
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100029001803.149
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100029601819.766
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100030701850.23
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25000350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500022010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25000385010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25000123010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2550036510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2900028010

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО