МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200250018000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30042003500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3.5001500260
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4001500600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40015001800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400200030000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40030601300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5001000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5001500600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60036001330
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6002500900
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60025001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6002000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60030001580
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6003000800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8003000330
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10002000600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100060001200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000350028800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10004800800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100030006000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10004000820
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11.5003000340847.141
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12005000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200150080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120050001200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000069
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14003200140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14004000900
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140045002650
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160041405690
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160030002280
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1600230040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16003000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18004500200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18003000850
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18001500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180030007000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000397010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20003500100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200041003000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20003400500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22004500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200200050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500500090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500350070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25006000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30003600500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300000130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30005000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000260010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35004000580
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3500160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3500300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3500100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3500200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3500170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3500100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3500150020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3600268010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф360064020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000400050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000330010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000256010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40003600160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000386040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000200020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000150040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45005960350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500300090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500350050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500340050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000100030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000500010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000100020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000160020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000200020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000178010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000165020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000130040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000224040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000240030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000110030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000375010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10003500715.386
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000365020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50000080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50003500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5200300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5500350040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5500500020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5500000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5500300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф560076010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000154010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000190030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000360020ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000320050ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000490010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60005240240
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000150020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60003500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф600093010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000115010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000133010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000151010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000184010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф650021010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6500196010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6500150090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6500380050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000140010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000390010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000200040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700060020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000485080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000573010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700058010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700050020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф750014060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7500750126.494
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75001900167.118
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7500300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7500164010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000400080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000200040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80004470120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000482040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000320010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000216010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800050030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800060020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800000240
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000383020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000150030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000930137.379
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800011903143.485
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000990139.79
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000580123.311
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80001660166.719
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000117010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000200060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф840064010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85001190153.994
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8500120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8900410120.3949908
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000250040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000163010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000165010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000220020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000390010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф900060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000205010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000310010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф900011906363.198
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90001000150.868
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9000400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9500205010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9500100020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9500230010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9500370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100003000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000075010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000481040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000190010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000068010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000107010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000117010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000371010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000216010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000116010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000164010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000198010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000216020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000295010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000365010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000990162.172
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000055010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105008803182.786
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105007904218.789
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10500110020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000164010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000593010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000162010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000142010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000400040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11500220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200045010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000447010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000567010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000210100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000183010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000241010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000143010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000222010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000256020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000310010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000506010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1250030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000310010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000257010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000307010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000223010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13300126010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1350020501234.629
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14000122010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1410010001124.853
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14200650182.309
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14300615178.978
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14300670186.041
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14300730193.746
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14300770198.883
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14300777199.782
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143008001102.736
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143008301106.588
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143009401120.715
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143009501121.999
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143009081116.605
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14400750197.667
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144008002208.355
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144008101105.48
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144008301108.084
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144008501110.689
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144009501123.711
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144009001117.2
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1450018701246.909
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149007301101.778
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149008501118.509
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149007701107.355
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149008802245.383
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149007601105.961
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149009101126.874
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149009501132.451
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000285030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000117010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15100500171.595
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15200122010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15600126010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1600080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170000057
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18000170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18000353010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф19000120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф19000100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20000180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20000251010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200006201155.744
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100020501567.743
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100026901744.99
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф21000275021523.214
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100028001775.454
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100029001803.149
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100029601819.766
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2100030701850.23
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25000350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500022010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25000385010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25000123010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2550036510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2900028010

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО