МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2 - Р15Т50030002000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3 - Р40030001360
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3 - Р40020001350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3 - Р4001000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300100045000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р2Ж4003000440
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р1В40030601270
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15К70020005790
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15Л60020004200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15Л70020004000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15Д7002000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4.500300023690
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5 - Р400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5004000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5 - Р15Н20030002900
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р14002500600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р1Г3003000310
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р15П8003000340
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р2Е5001500250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р3Ж2006000380
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6.5 - Р15Н5003000340
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8 - Р14004000050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1З4004800620
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1А3005000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1А3004000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р140030000129
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Д5003000260
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Д5002000160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Б5, Р1А5, Р1Б6, Р1Е600350028780
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Д5004500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р3Ж2004000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10-Р15У4003000620
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р15O40030004030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р5003000330
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1З4003800460
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11.5 - Р15М60042003350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р1А300400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р14002500027
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р2А400300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12- Р2А4001500190
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 -Р1А3004000570
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р2А4001500110
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13 - Р1Ж3003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф1400390040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р3Е7004100400
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф1400322040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р1Д4004400920
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14004000530
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р2Е10043001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15 - Р1Ж300300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15 - Р1В5003500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р1Ж600300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р1Ж6000030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р1Ж600400040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р14004400100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1600350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р1Е20041002200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р15К300300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р15Л400300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р3Е500300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р1З3003100600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15Й10030001950
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15К5001500500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15К500950150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15Л30030002800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15М30030003000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15Л300300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф18003600180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800350020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1400300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р14003800190
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р1А400150030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р1Г300300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20005000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Д500300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф2000500030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20003900180
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф20200350020
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф2000515020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000500070
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф2000350040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р2И600400060
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф2000349010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - УК003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Е60041001270
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р3Д5003400120
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф2000385040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000387040ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Г600300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Г600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20-Р15Л400200030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Г600600020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Л40090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000550040
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф21 - Р1Г4003000700
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф2000320010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р2В1002400350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15K400164010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15K400220030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р1Д3003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15Л400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15Л40050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15Л40090020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф23 - Р15Л400300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24 - Р400300090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24 - Р15Л400180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Д5004000530
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Б6006000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Е400400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Е400200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2800430010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р500290040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2800450020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28 - Р1Е600100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28-Р15Л400100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10003500715.386
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Ч100200040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р3Е5003600500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - УК00400050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р1Д400300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000350020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р500300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3200450020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р2И600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Л400160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Л40060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Л400150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф38 - Р153838300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р15Л400177010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р3Е500300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000310010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф4000200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - УК005500130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р3Д700140050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40-Р15К500130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1Ж400150090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1Ж400400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000230020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - УК100284010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Д300300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Д300100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф4500300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф4500200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф4500305010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - УК100340060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - УК005000350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - ВЗР00255010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф46 - Р1Д700390020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50001.78082191720
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2И600120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500098010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1Ж500130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2Е600110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2Е600100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф5000285010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф5000228010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1Д7003500240
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - УК100300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - УК100390040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф550090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50-Р15К600160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52 - Р2Е600300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р1Ж500300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - ВПР0076010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф5500197010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф56 - ВПР0070010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000220040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1Ж500240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - УК100135020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р2И600360010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р2И600320010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р2И600490010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - УК005240180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВЗР00145010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р000375010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60000.98936170220
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВЗР00258010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60001400120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15К600112010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1Е7003500290
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф61 - ВПР0090030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф63 - Р1Д700450010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65-Р15К500150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф66 - ВПР0046510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р1Ж500240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф700078010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Ж500150040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000141010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д600140020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ВЗР0082010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р18Т300400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д60060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д600140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ВЗР0086010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - УК005000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - ВЗР00210010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф7000300010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1Д6, Р1Д7002000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8000250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - УК00470040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф800090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР0080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - УК100280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф89 - ВЗР00110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1Д600250040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - РР100162010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - УК100375010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф9000150050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВПР0047010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВПР0085010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВЗР00447010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВЗР00150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВЗР00180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВПР00119020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВПР00100030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - УК100105010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - ВПР0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф10000178010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф98 - УК100234010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р3Е7002700120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р3Е70090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР0089010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100153010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР00188010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р600472010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100317010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100216010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100228010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР00370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР0012010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф102 - ВЗР00150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф102 - УК00404010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф102 - УК00418010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф102 - УК00427010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф102 - УК00436010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - ВПР007010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - УК100177510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - Р40073010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - ВПР0087040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - ВПР0060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - ВПР0080020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11000366010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР0039010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - УК00470010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР0090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р400162010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00174010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - УК100144010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф115 - взр00160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф115 - ВПР0024010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - Р600420010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф120-ВЗР0091010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - УК0090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - УК00470040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - УК100220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР0021040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200051010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР0083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф120-ВЗР00107010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120-ВПР002502500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР0040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - УК10029010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - УК10030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВПР0037080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф122 - Р600506010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13000200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - УК100307020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВЗР0082010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВЗР0070010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВЗР007010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - УК100180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф133-ВЗР00110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - ВДР00188010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф141 - ВЗР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф142 - ВДР0046510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0047010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0073010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0077710
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0094010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0090810
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0071010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0080020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0081010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0085010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф145-ВЗР00103510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф145 - ВДР00170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0073010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0085010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0088020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0076010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0091010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВПР0042010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВПР0033010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВДР0046010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВДР0014510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1500086010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВПР0086010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - Р1200600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150-ВДР0048010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф151 - ВЗР0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВДР0064010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16000229010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВПР0015010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ВДР0025010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ВЗР00147010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ВДР0012010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18000240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1900044010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ВЗР00143010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф190 - ВПР008910
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВДР0010510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - ВЗР0060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100269010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100275020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100290010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100296010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100307010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25000253010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500055010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВЗР0015010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВДР00380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ДО00107010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25500714510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф288 - ВЗР0038010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф300 - ВДР00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000026510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13,5003000210
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф1400320010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2400230010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф156 - Р1100168010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф550090010

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

Изтеглете приложението ни! STEVA App

ANDROID в Google Play

iPHONE в App Store

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО