МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2 - Р15Т50030002000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3 - Р40030001500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3 - Р40020001500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3 - Р4001000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3 - Р14003000650
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3.5 - Р14001600200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р2Ж4003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р1В40030601500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15К70020005800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15Л60020004200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15Л70020004000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р15Д7002000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5 - Р400600030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5 - Р15Н20030001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5 - Р15Д7003000640
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р1Д5003000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р14002500600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р1Г3003000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р15Д7003000280
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р15П8003000340
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р2Е5001500250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р3Ж2006000380
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р15У4003000700
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6.5 - Р15Н5003000350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф8 - Р1400300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Е5003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1З4004800750
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1А3005000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1А3004000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Д5003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р14002000180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Д5002000160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Б5, Р1А5, Р1Б6, Р1Е600350028800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1Д5004500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р15O40030004200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р5003000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10 - Р1З4003800500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11.5 - Р15М60030003400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р1А300400040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р2А4003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12- Р2А4001500200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 -Р1А3004000600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р2А4001500120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13 - Р1Ж3003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р1Д40044001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р2Е10043001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15 - Р1Ж300300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15 - Р1В5003500320
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р3Е7004100400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р1Ж6000030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р14004400100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р1Е20041003000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р15К300300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р15Л400300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р3Е500300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р1З3003100600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15Й10030001950
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15К5001500500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15К500950150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15Л30030002800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15М30030003000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15Л300300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р1А400150030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р1Г300300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р14003800190
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Д500300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р2И600400060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - УК003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Е60041001500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р3Д5003400500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Г600300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Г600400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1Г600600020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р15Л40090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р2В1002400350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15K400264010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15K400220030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р1Д3003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15Л400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15Л40015000010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р15Л40090020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф23 - Р15Л400300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24 - Р400300090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24 - Р15Л400180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Д5004000550
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Б6006000180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Е400400040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Е400200020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р500290040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Ч100200040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р3Е5003600500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - УК00400050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р1Д4003000250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р500300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р15Л400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф32 - Р15К400105010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф34 - Р1Ж500150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф34 - Р15К400144010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р2И6004000350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15К400330010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15К400100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15К40040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Л400160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р15Л40060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р15Л400177010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18Ч100200080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р3Е500300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - УК005500200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1Г500400080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р3Д700140050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1Ж4001500120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1Ж400400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10003500715.386
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - УК100284010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Д300300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Д300160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Б70085010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Б700110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Б700146010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1Б700360010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - УК100340050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - УК005000350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - ВЗР00470010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Ч100200040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2И600500010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2И600150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р15Д800150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1Ж500130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2Е600165010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2Е600224010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДР00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р2Е600300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1Д7003500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - УК100300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - УК100390040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52 - Р2Е600300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р1Ж500300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - ВПР0076010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф56 - ВПР0070010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р17А00200040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1Ж500240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - УК100135020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р2И600360010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р2И600320010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р2И600490010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - УК005240180
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВЗР00220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р000375010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВЗР00258010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1Е7003500300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - УК100214010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - УК100160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й70093010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й700100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й700115020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й700151010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р15Й700184010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф61 - ВПР0090030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф63 - Р1Д700500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р1Ж500240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р15Д8001500100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - УК100100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - УК100192010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - УК100165020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф66 - ВПР0046510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Ж500150040ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д600140020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ВЗР0082010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р18Т300400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д60060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1Д600140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ВЗР0086010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - УК005000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - УК100215010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ВПР0090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - ВЗР00210010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - ВЗР00167010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - ВЗР00167010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - ВПР0072010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1Д6, Р1Д7002000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР0083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВПР0045010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВПР0032010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00118010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР0083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - УК004700100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР0093010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - УК100370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР0094010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - УК100230010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - УК100280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР0080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВПР00102010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - УК100200030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - УК100200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00118010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР0054010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВПР0043010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВПР0093020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф89 - УК100314010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1Д600250040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - УК100124010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВЗР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - УК100385010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - РР100162010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - УК100375010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВПР0047010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВПР0085010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВПР0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВПР0052010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВЗР00447010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВЗР00150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВЗР00180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВПР00242010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВПР00120070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВЗР00250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - УК100205010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - ВПР0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф98 - УК100234010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р3Е7002700120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р3Е700114010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР0089010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР0074010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК00310010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР00188010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р600300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р600400070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100118010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100175020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100195010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100220040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100326010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100365020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100410010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100470010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК10095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - УК100240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР00380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР00380010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР0012010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВПР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - ВПР0057010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - УК100190010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - Р40073010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - ВПР0087040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - ВПР0060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - ВПР0080020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР0039010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - УК00470070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р400162010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВПР0028010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00174010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - УК100144010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - УК100396010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - УК100142010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00118010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф115 - УК100430010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф115 - УК100220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - Р600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - Р600600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - УК00450010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - УК00470040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - УК100240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР00183010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР0088010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР0083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВЗР00140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - УК100222010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - УК100276010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВПР0020090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВПР0054010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВПР0071010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВПР0045010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВПР0087010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф122 - Р600506010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - УК100307020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВЗР00137010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВЗР00173010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ВЗР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - УК100180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф133 - Р400126010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - ВПР0046010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - ВДР00188010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф141 - ВЗР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф142 - ВДР0046510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0067010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0073010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0077710
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0094010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф143 - ВЗР0090810
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0075010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0080020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0081010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0083010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0085010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф144 - ВЗР0090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф135 - ВЗР00204010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0073010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0085010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0088020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0076010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0091010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф149 - ВЗР0095010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВПР0042010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВПР0033010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВДР0046010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВДР0014510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - УК100250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - Р1200600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф151 - ВЗР0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВПР0045010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВПР0022010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВДО0034010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВПР0025030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ВДР0066010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ВДР0012010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ВЗР00225010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ВПР0010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф190 - ВПР008910
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВПР0021010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВДР00143010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - ВЗР00198010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100269010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100275020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100290010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100296010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - РР100307010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВЗР0025010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВДР0031510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВДР0081510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ДО00385010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф288 - ВЗР0038010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф290 - ВЗР0029010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф156 - Р1100168010

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ ОНЛАЙН ЗАПИТВАНЕТО ПРЕЗ СТРАНИЦАТА НЯМА ДА РАБОТИ. МОЛЯ КОНТАКТУВАЙТЕ ПО ИМЕЙЛ ИЛИ ТЕЛЕФОНИТЕ.

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО