МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110025001018.997
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1100000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1400000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1600400028180.06016
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1600000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2.5 - Р15К50020002000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2.5 - Р160030001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2.5 - Р160030003000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4 - Р16003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р1А4003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800600020244.1664
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6 - Р15Ж7003000250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800560061695.060352
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7 - Р15Б5003000600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7.5 - Р15Н5003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9 - Р1Д30027002000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9 - Р1Б40040001190
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200055009124.344
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11 - Р15Ж7003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11 - Р18Д3003000800
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф11 - Р18У1004000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12 - Р1А6004000800
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф13003000130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф13 - Р15Б50030003400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р18Ж200200060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - 17БА2003000280
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р17А003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р18Г3003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14 - Р18Д3003000900
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р18Х2003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р18В100200050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000370024223.0656
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - 17БА2003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16 - Р18Ж4003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16-Р17А00600070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф17 - Р15Ж70020001000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р15Б5003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - Р18Е1004000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф18 - 17БД400600060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф220050008121.5808
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р18П1003000250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1700300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р18В200600070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р1А7003000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф230060001402790.5808
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р18Г1003000340
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф23004200227.905808
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20 - Р18Б200400060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2400600014303.85152
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200450010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р1700300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р17А002000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - 17БД6005000900
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р10003800400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22 - Р18А300300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25005200571163.37
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф23 - Р18П200300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2400500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2400500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р18Ж100400070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р1Г3004000350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р18Ж3003000200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25-Р18Т1003000660
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25-Р18Т1006000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25-ВДР00205010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р18Г100400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25 - Р18Ц1003000340
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р18П200300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2500370060871.35
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - 17БЕ4005000900
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - 17БД3005000150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р15В40030001600
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р15В50030001500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р15В60030001500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26 - Р15В70030001500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28 - Р18З2003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28 - Р18Х100300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28 - Р18Д2004000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф26003000676.41504
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28 - 17БГ500200070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28-Р18Г2003000340
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28 - Р18Б200400070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28 - Р17А003000220
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30-ВДР0080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30-ВДР0074010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Ф1006000280
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Ж2006000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18А1003000190
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф260054501182730.139568
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Р1004000190
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Б200300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2600520015331.13184
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р1700300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Е200500070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф260048006122.264064
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18К500600050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф280040008157.55264
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000390010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30 - Р18Ж400300040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2800000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30-Р18Ч1003000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф31 - 17БГ400300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28002000988.62336
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф32 - Р1700300090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф32 - Р18Е200600040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28005400126.587008
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф28004800494.531584
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф32 - Р18Д1003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф34 - Р18Ф100300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф34 - Р18Н2003000500
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р18О300400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р18О200300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35-Р17А00600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р18Д400300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000104015.87808
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р18З4005000150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р17А006000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р18Ц4003000350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000350012237.384
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р1700400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000420014332.3376
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35 - Р18Ж400300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф36 - Р18Е300550070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф36 - Р18Е300200050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф36 - Р18Ж3006000250
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф36002000116
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф36006000150
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф360087010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф36 - Р1700200030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30004300461117.9656
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р18Ж1004000160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38 - Р18Д400500020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф30001700219.2168
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18З5005000300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300048004108.5184
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3000000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18Е400300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18П2006000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р6003600160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - 17БЕ500400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18О2003000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000117010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18З200300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18З100200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000600020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18З300300070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р1700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4000250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р800600030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р17А00600040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18И3006000400
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р6006000380
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18И2006000130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф32004200381.027072
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40-ВДР0084010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3200600014540.18048
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3200000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф320050004128.6144
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18Ц5003000130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф42003100260
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф40 - Р18Ф200300090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф42 - Р18З5006000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф42 - Р18З300400070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф42 - Р1700400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф42 - Р18Ж400600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф42 - Р18Ф200300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф34006200522340.520832
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18Е400500060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - 17БЕ5004000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35002200233.8492
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18О300400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18З100400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - ВДР0064010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1000210010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18Т200400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф4500600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18Й3003000280
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - ВДР0081010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18И200100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3500000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35003700381081.6358
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф35004080262.77488
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф45 - Р18Ф2003000140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф48 - Р18В400475080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф48 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф48 - Р1700400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф48 - Р18Т200300050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф48 - ВДР00170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50-ВДР0074010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500086010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18О3006000160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18О200200030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДР00132010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3600300021512.74944
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Г4005000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3600000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Д400400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18З100300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Г5005000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Г400500050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф36003100125.230528
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф36005000140.6944
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18О300400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Л400400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18З100500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВЗР0049510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3600000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДР0074010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18З300500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5000200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Л500600040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Л500600040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1700300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1700100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф380026505120.15524
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р1700400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф3800000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДР0077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - ВДР0077010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18И300600050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Й300600080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38001600114.509312
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф380050004181.3664
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38003100128.111792
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18В3003500370
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф38003820134.6409824
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18К5003000230
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р17А00300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50-ВДР00146010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф500068010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф50 - Р18Ф200300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф52 - Р18Д400400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф53 - Р18В500300080
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5500194010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5500377010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5500386010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5500400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф5500435020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18Ж5006000350
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р1000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - РР100100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - РР100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18Д400400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18И600300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р18Л400600090
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф55 - Р1700400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18И400600030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф56 - ВЗР00310010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф56 - ВЗР00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф58 - Р18Б5004000100
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф59 - Р18О400600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф60 - ВДР0060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18Н500500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1100500020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18Д5005000250
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18М500120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18Л400600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000490010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000530010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18Л400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18И500300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18Н500150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1700400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000180010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000520010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р600470010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ВДР00140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ОПС00285010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1100600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р17А006000130
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф6000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18К400600020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ОПС00600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - ОПС00600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р1000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф60 - Р18Л500600020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф6000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф63 - Р18Н500300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р900600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р18М4001000130
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р600500020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ЗГ002500140
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р1100600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - РО00600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р1000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р18Ц6003350300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ВЗР0094010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ВДР00194010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - ВДР0093030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р18Ф5003370300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф65 - Р18Х6003300300
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р17001200150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000180010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ОПС00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф70 - Р18К4002100110
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1000600030
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф7000300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1000500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р18А600300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ВЗР00136010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1700500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - ВДР0058010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф70 - Р18К400200020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р17А00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р18М400400030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1700375010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1100400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф700094010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000430010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф70 - Р1700120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7000450040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф74 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф74 - ВЗР00250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф74 - ВЗР00304010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р1100400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7500110030ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф7500115010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р18И500120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р18Л400400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р18И500600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р600400020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р600600070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р000550010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р1100600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р18К400600060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - ВЗР00122010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф75 - Р18Е500300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18Н600200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф8000620020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18О400268030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ОПС00350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18Н600300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00320010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18П60070020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18Й600300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р17А006000160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18И500150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18Л400400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1700169010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1200237010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00108010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1000383010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1000450010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18Г600200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18И500150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18Ж6004000120
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18З6004000240
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18У600400050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18Т6004000160
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00440010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВДР00314010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВДР0034010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф8000620010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1100400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ОПС00240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф8000620050
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1100400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - РР10090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18К40050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00136010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1000600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р18П600300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВЗР00260010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф8000620010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - ВДР0044010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф80 - Р1100600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - ВЗР00184010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф 85 - Р18К700200000
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - ВДР0087010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р18Н600600020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р18Н600600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р18Л600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р18Г600600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р18П600500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - ВЗР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - ВЗР00280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - ВДР0080010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р18И500400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р1100135010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р1100400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р1100200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - Р1700295010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф85 - ВЗР00155010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф86 - ВДР0058010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф89 - Р18Л600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р18О400300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р18Н600120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ОПС00280020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р17А00363010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р18Г600300020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ЗГ00147010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВЗР00116010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1700237010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ОПС00410010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ОПС00390010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р1700100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - ВДР0060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р17А004210290
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р18Р600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф90 - Р18Е500400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р18Г600600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р17А004000150
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р1200105010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р18Н600600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р1700117010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р18Л600600070
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р1700185510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф9500128010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - ВЗР00130010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - ОПС00600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р1100100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р1200210020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р1200230010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р18Р600600020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р1700200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф95 - Р1000557010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р18М600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р18М600400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР00112010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1200147010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1000400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1100500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР0045010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р18Й600173010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1100400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1100220010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф10000135010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВДР0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1700160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р17А004000210
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВЗР0093010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1100500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВДР00124010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1100300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р1200147010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - ВДР0049010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф100 - Р18Е500300030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф102 - ВДР0039010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф105 - Р17А00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р1000400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р1700120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р1100230010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - РР10067510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - РР100136010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00216010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - ВЗР00110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф110 - Р17А004000340
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф115 - ВДР0060010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1170052010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф12000171010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - Р17А00310010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - Р17А00170010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1200037010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ОПС00340010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ОПС00600010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф120 - ВДР00100020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1250079010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф1300020601200
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ЗГ00120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ОДТ0093010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - ОДТ0090020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф130 - Р170035810
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф134 - ОПС00420020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф134 - Р110034010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - Р170074010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф14000550020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - ВЗР0079010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14000350010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - Р400460010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф140 - Р40035001238
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф14000197010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - Р1700100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф15000180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф150-ВДР00190020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф15000270010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ОПС00400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВДР0047010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - Р1100295010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ОПС00400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - Р17А00300060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ЗГ00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - ВДР00100010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф150 - Р17А0050010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВДР00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - Р17А00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф16000427010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ОДТ00110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ЗГ00140010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ЗГ00115010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ЗГ00140060
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ЗГ00115010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160- Р1700103010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ВДР0040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ОДТ00110010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф160 - ОПС00290010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1650040010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф17000137010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ЗГ00150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ОПС0043010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ВЗР00174010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ЗГ00400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ВЗР0086010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ВДР00250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф170 - ВДР0025010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф175 - ОПС0056010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ВДР0010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - Р17007010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ЗГ00150010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ОПС0061010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - Р1700400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф180 - ЗГ00370010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1800095010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф185 - ОПС00160010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф190 - ОПС00230010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф190 - ЗГ00110030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1900075010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф1950081010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф20000267010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ЗГ00250010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф200 - ВДР0020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000050010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2000075010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф2050012010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф205 - ВЗР0041010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф205 - Р170047010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф210 - ВДР0015010
КРЪГЛИ ПРЪТИ ф210 - вдр0090010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф21000138010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф215 - ОПС00390020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200060010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф220 - ОПС00280010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф220 - ОПС00300010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22000100010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200067010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф22000237010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф2200067010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф220 - ОПС00400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф220 - ВДР0070010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф220 - ВДР0018010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф23000108010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф230 - ОПС00180010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф230 - ВЗР00131010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф230 - ЗГ00240010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф240 - ВЗР0042010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф24500164010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф245 - ВДР00128010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ОПС00400010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВЗР00131010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25000198010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ОПС0030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВДР0012510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф25000162010ново
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВЗР0010010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВЗР005510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - Р170035010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - Р7Б0040040
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВЗР0030010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВЗР0054010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф250 - ВДР0017010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф260 - ОПС0087010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф265 - ОДТ0095030
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф268 - ВДР00113010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф270 - ВДР004510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф270 - ВДР008510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф270 - ОПС00256010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф270 - ВЗР0096010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф270 - ВДР0012010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф280 - ОПС00415010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф280 - ВЗР0053010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф285 - ЗГ00500010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф285 - ОПС00120010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - ОПС00330010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - ВДР0018010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - ВДР0019010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - ВЗР0020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - ВЗР0044010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - ОДТ0070010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф300 - ОДТ0075010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф310 - ВЗР009010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф310 - ДО00176010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф330 - ОПС00230010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф330 - ВЗР0015010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф340 - ОПС00173010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф340 - ВДР00112010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф340 - Р7Б0065010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф350 - ВДР007510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф350 - ВЗР006010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф370 - ВЗР0016010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф375 - ВДР006510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф380 - ВЗР009510
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф390 - ВЗР0032010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф395 - ВЗР0040020
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400 - ВЗР0070010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400 - ВЗР0027010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400 - ВЗР0038010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400 - ВЗР0040010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400 - ВЗР0042010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400 - ВЗР0045010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф400 -ОПС00200010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф420 - ВЗР0018010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф430 - ВЗР0020010
КРЪГЛИ ПРЪТИ Ф430 - ВЗР0014520

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

Изтеглете приложението ни! STEVA App

ANDROID в Google Play

iPHONE в App Store

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО