МЕТАЛИ

Изберете един или няколко продукта по избор:

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ

КРЪГЛИ ПРЪТИ

ЛЕНТИ

ЛАМАРИНА

ВИД
МАТЕРИАЛ
МАРКА
РАЗМЕР
ДЕБЕЛИНА
ШИРОЧИНА
ДЪЛЖИНА
БРОЙ
ТЕГЛО
НОВО
ЗАПИТВАНЕ
ЛАМАРИНА 0.5х1250 - Л0.51250250010
ЛАМАРИНА 0.6х1250 - Л0.61250140010
ЛАМАРИНА 0.6х640 - Л0.6640125020
ЛАМАРИНА 0.8х1250 - Л0.81250250010
ЛАМАРИНА 0.8х1250 - Л0.81250250010
ЛАМАРИНА 0.8х1500 - Л0.81500250010
ЛАМАРИНА 1х1000 - Л11000200010
ЛАМАРИНА 1х1000 - Л11000150010
ЛАМАРИНА 1х1000 - Л11000125010
ЛАМАРИНА 1х1000 - Л11000146010
ЛАМАРИНА 1х1000 - Л11000140010
ЛАМАРИНА 1х1000 - Л11000140010
ЛАМАРИНА 1х125011250250040
ЛАМАРИНА 1х1500 - Л11500150020
ЛАМАРИНА 1х1500 - Л11500230010
ЛАМАРИНА 1.2х1000 - Л1.21000150010
ЛАМАРИНА 1.2х1200 - Л1.21200150010
ЛАМАРИНА 1.2х1500 - Л1.21500230010
ЛАМАРИНА 1.5х600 - Л1.5600125010
ЛАМАРИНА 1.5х800 - Л1.5800100010
ЛАМАРИНА 1.5х900 - Л1.5900100010
ЛАМАРИНА 1.5х900 - Л1.5900150010
ЛАМАРИНА 1.5х1000 - Р17А1.51000200090
ЛАМАРИНА 1.5х1000 - Р17А1.51000200010
ЛАМАРИНА 1.5х1000 - Л1.51000162010
ЛАМАРИНА 1.5х1200 - Л1.51200150010
ЛАМАРИНА 1.5х1230 - Л1.51230125010
ЛАМАРИНА 1.5х1250 - Р17А1.51250250010
ЛАМАРИНА 1.5х1250 - Л1.51250168010
ЛАМАРИНА 1.5х1250 - Л1.51250125010
ЛАМАРИНА 1.5х1250 - Л1.51250170020
ЛАМАРИНА 1.5х1250 - Л1.51250250020
ЛАМАРИНА 1.5х12941.51294250030
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500200010
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500300010
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500250030
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500180010
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500200030
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500210020
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500290020
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500240020
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500150020
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500180010
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500190010
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500300010
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500164010
ЛАМАРИНА 1.5х1500 - Л1.51500195010
ЛАМАРИНА 2х1250 - Р1721250250060
ЛАМАРИНА 2х380 - Л215001000200
ЛАМАРИНА 2х650 - Л2650150010
ЛАМАРИНА 1х1000 -Л21000200020
ЛАМАРИНА 2х1000 - Л21000150020
ЛАМАРИНА 2х1200 - Л21200150010
ЛАМАРИНА 2х1250 - Л21250150020
ЛАМАРИНА 2х1250 - Л21250200010
ЛАМАРИНА 2х129521295250050
ЛАМАРИНА 2х1500 - Л21500150030
ЛАМАРИНА 2х1500 - Л21500220030
ЛАМАРИНА 2х1500 - Л21500200030
ЛАМАРИНА 2х1500 - Л21500180010
ЛАМАРИНА 2х1500 - Л21500230010
ЛАМАРИНА 2х1500 - Л21500250040
ЛАМАРИНА 2х1500 - Л21500210020
ЛАМАРИНА 2х1500 - Л21500180010
ЛАМАРИНА 2х1500 - Л21500260010
ЛАМАРИНА 2.40 Х 1000010002000130
ЛАМАРИНА 2.5х700 - Л2.5700150010
ЛАМАРИНА 2.5х800 - Л2.5800150010
ЛАМАРИНА 2.5х1000 - Л2.51000200010
ЛАМАРИНА 2.5х1100 - Л2.51100150010
ЛАМАРИНА 2.5х1250 - Л2.51250220010
ЛАМАРИНА 2.5х1250 - Л2.51250144010
ЛАМАРИНА 2.5х1250 - Л2.51250250010
ЛАМАРИНА 2.5х1250 - Л2.51250125010
ЛАМАРИНА 2.5х129521295250060
ЛАМАРИНА 2.5х1500 - Л2.51500300010
ЛАМАРИНА 2.5х1500 - Л2.51500200040
ЛАМАРИНА 2.5х1500 - Л2.51500150010
ЛАМАРИНА 2.5х1500 - Л2.51500190010
ЛАМАРИНА 2.5х1500 - Л2.51500250010
ЛАМАРИНА 2.5х1500 - Л2.51500260010
ЛАМАРИНА 2.5х1500 - Л2.51500220010
ЛАМАРИНА 3х835 - Л3835150010
ЛАМАРИНА 3х850 - Л3850100010
ЛАМАРИНА 3х900 - Л3900150010
ЛАМАРИНА 3х900 - Л3900200010
ЛАМАРИНА 3х930 - Л3930125010
ЛАМАРИНА 3x100031000200010ново
ЛАМАРИНА 3х1000 - Л31000125010
ЛАМАРИНА 3х1000 - Л31000100010
ЛАМАРИНА 3х1000 - Л31000180010
ЛАМАРИНА 3х1000 - Л31000150010
ЛАМАРИНА 3х1000 - Л31000200010
ЛАМАРИНА 3х1200 - Л31200150030
ЛАМАРИНА 3х1250 - Л31250250010
ЛАМАРИНА 3х1250 - Л31250200010
ЛАМАРИНА 3х1250 - Л31250170010
ЛАМАРИНА 3х1250 - Л31250195010
ЛАМАРИНА 3х1250 - Л31250150010
ЛАМАРИНА 3х1250 - Л31250250010
ЛАМАРИНА 3х1250 - Л31250180010
ЛАМАРИНА 3х129031290250040
ЛАМАРИНА 3х1350 - Л31350150010
ЛАМАРИНА 3х1500 - Л31500220010
ЛАМАРИНА 3х1500 - Л31500170010
ЛАМАРИНА 3х1500 - Л31500230020
ЛАМАРИНА 3х1500 - Л31500180020
ЛАМАРИНА 3х1500 - Л31500240010
ЛАМАРИНА 3х1500 - Л31500175010
ЛАМАРИНА 3х1500 - Л31500150020
ЛАМАРИНА 3х1500 - Л31500260010
ЛАМАРИНА 3х1500 - Л31500180010
ЛАМАРИНА 3х1500 - Л31500240010
ЛАМАРИНА 3.5x12953.51295250040
ЛАМАРИНА 4х760 - Л4760200010
ЛАМАРИНА 4х800 - Л4800125010
ЛАМАРИНА 4х830 - Л4830150010
ЛАМАРИНА 4х830 - Л4830200010
ЛАМАРИНА 4х900 - Л4900150020
ЛАМАРИНА 4х100041000200020ново
ЛАМАРИНА 4х100041000200020
ЛАМАРИНА 4х1000 - Л241000400010
ЛАМАРИНА 4х1000 - Л241000200010
ЛАМАРИНА 4х1000 - Л241000200040
ЛАМАРИНА 4х1000 - Л41000150050
ЛАМАРИНА 4х1000 - Л41000125010
ЛАМАРИНА 4х1150 - Л41150150010
ЛАМАРИНА 4х1200 - Л41200150010
ЛАМАРИНА 4х1200 - Л41200150010
ЛАМАРИНА 4х1250 - Р17А41250250020
ЛАМАРИНА 4х1250 - Л241250117010
ЛАМАРИНА 4х1500 - Л241500246510
ЛАМАРИНА 4х1500 - ЗЦ41500300010
ЛАМАРИНА 4х1500 - ЗЦ41500600020
ЛАМАРИНА 4х1500 - Л41500600020
ЛАМАРИНА 4х1500 - Л41500190010
ЛАМАРИНА 4х100041000100010
ЛАМАРИНА 4х1500 - Л241500240010
ЛАМАРИНА 4х1500 - Р1741500300010
ЛАМАРИНА 4х1500 - Л41500160010
ЛАМАРИНА 5х700 - Л5700200010
ЛАМАРИНА 5х850 - Л5850200010
ЛАМАРИНА 5х900 - Л5900150010
ЛАМАРИНА 5х985 - Л5985200010
ЛАМАРИНА 5x100051000200010ново
ЛАМАРИНА 5х1000 - Л51000150010
ЛАМАРИНА 5х1000 - Л51000125010
ЛАМАРИНА 5х1100 - Л51100124510
ЛАМАРИНА 5х1150 - Л51150150010
ЛАМАРИНА 5х1200 - Л51200150010
ЛАМАРИНА 5х1200 - Л51200125010
ЛАМАРИНА 5х1250 - Л51250150020
ЛАМАРИНА 5х1300 - Л51300150010
ЛАМАРИНА 5х1400 - Л51400150010
ЛАМАРИНА 5х1460 - Л51460150010
ЛАМАРИНА 5х1500 - Л51500150020
ЛАМАРИНА 5х1500 - Л51500170010
ЛАМАРИНА 5х1500 - Л51500300010
ЛАМАРИНА 5х1500 - Л51500150010
ЛАМАРИНА 6х1500 - Л261250100010
ЛАМАРИНА 5х1500 - Л51500225010
ЛАМАРИНА 5х1500 - Л351500190010
ЛАМАРИНА 6х500 - Л36500150010
ЛАМАРИНА 6х740 - Л6740125010
ЛАМАРИНА 6х800 - Л6800150010
ЛАМАРИНА 6х800 - Л6800200010
ЛАМАРИНА 6х840 - Л2684087010
ЛАМАРИНА 6х960 - Л36960195040
ЛАМАРИНА 6х1000 - Л361000160010
ЛАМАРИНА 6х1000 - Л361000150010
ЛАМАРИНА 6х1000 - Л61000110010
ЛАМАРИНА 6х1000 - Л61000200010
ЛАМАРИНА 6х1250 - Л61250130010
ЛАМАРИНА 6х1250 - Л61250150020
ЛАМАРИНА 6х1400 - Л61400150020
ЛАМАРИНА 6х1500 - Л61500150010
ЛАМАРИНА 6х1500 - Л61500250010
ЛАМАРИНА 8х845 - Л8845150010
ЛАМАРИНА 8х980 - Л38980215010
ЛАМАРИНА 8х1000 - Л381000140010
ЛАМАРИНА 8х1500 - ЗЦ81500134510
ЛАМАРИНА 8х1500 - ЗЦ81500600010
ЛАМАРИНА 9х150091500500010
ЛАМАРИНА 9х1500 - Л291500213010
ЛАМАРИНА 1040x905100040
ЛАМАРИНА 10 Х 1500 Х 300010150030003360
ЛАМАРИНА 10х705 - Л310705125010
ЛАМАРИНА 10х1000 - Л3101000130010
ЛАМАРИНА 11.5х1000 - Л211.51000164010
ЛАМАРИНА 10х800 - Л31080080010
ЛАМАРИНА 12x2000122000600010ново
ЛАМАРИНА 12х1500 - ЗГ121000200020
ЛАМАРИНА 12х1500 - Л3125000150010
ЛАМАРИНА 13х1500 - Л2131500374010
ЛАМАРИНА 14х1000 - ЗГ141000200010
ЛАМАРИНА 15х1130 - Л2151130148010
ЛАМАРИНА 16х1000 - Р17161000200060
ЛАМАРИНА 17х530 - Л217530127010
ЛАМАРИНА 18.00181390185010
ЛАМАРИНА 18.0018760830191
ЛАМАРИНА 25.00251000140030
ЛАМАРИНА 30x1090301090150010ново
ЛАМАРИНА 50х59050590150810
ЛАМАРИНА 130х15001301500310010

ШИНИ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

ШЕВНИ ТРЪБИ

ТЕЛ

СЕРПЕНТИНА

ШЕСТОСТЕН

КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ПРАВОЪГЪЛНИ ТРЪБИ

ВИНКЕЛ

КОЛЕНА

ФЛАНЦИ

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Вашето запитване до момента:

* Всички полета са задължителни.

ЗА НАС

your image

Изтеглете приложението ни! STEVA App

ANDROID в Google Play

iPHONE в App Store

СТЕВА ООД е създадена през 1998 г. Основната дейност на компанията е търговията с безшевни тръби, листов материал и прътов материал от над 220 вида стомани и сплави.

Фирмата предлага широк спектър от металообработващи машини, металообработващи услуги и други промишлени стоки.

Качеството на предлаганите продукти е гарантирано от последно поколение технология за спектро-метричен анализ.

Хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, парфюмерийна и торова промишленост.Машиностроене и роботика.

НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

Неръждаема стомана: неръждаеми безшевни тръби и кухи пръти, неръждаеми кръгли пръти и кръгли профили, неръждаема ламарина, шевни тръби, неръждаем шестостен, неръждаеми квадратни пръти, неръждаеми шини, неръждаеми ленти

Дуралуминий: алуминиеви пръти и кръгли профили, алуминиеви тръби, алуминиева ламарина, алуминиев шестостен, алуминиев квадрат

Бронз: бронзови пръти и кръгли профили, бронзова лента и рулони, бронзови тръби и втулки

Топлоустойчива стомана: жароустойчива ламарина, жароустойчиви пръти и кръгли профили, жароустойчиви тръби, жароустойчиви шини, жароустойчиви ленти, кантал

Мед: медна ламарина, медна лента и рулони, медни тръби, медна серпентина, медни пръти и кръгли профили

Месинг: месингови пръти и кръгли профили, месингова ламарина, месингова лента и рулони, месингови тръби, месингов шестостен

Инструментална стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, ламарина

Конструкционна стомана: кръгли пръти и кръгли профили, шини, квадратни пръти, шестостен, безшевни тръби, ламарина

Титан: титанови пръти и кръгли профили, титанова ламарина, титанови тръби

Олово: оловна ламарина

Пермалой , Permalloy: ленти и рулони

Invar , Инвар : кръгри пръти

Никел , Nikel : ленти и рулони

Нихром , Aluchrom , Nikrothal 80 , Кантал : тел, кангал

Импрегниран графит: втулки и пръстени, плочи

Металообработващи машини: струг, фреза, плосък шлайф, кръгъл шлайф, гилотина, абкант, телфери, редиална бормашина, колонна бормашина, настолна бормашина, рундвал, тривалоогъващи

Тефлон, текстолит: тефлонови пръти, тефлонови тръби, текстолитови пръти, текстолитови плочи

Неръждаеми резервоари:неръждаеми цистерни , съдове от неръждаема стомана.

СКЛАД СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул."Индустриална" №2, Стара Загора

Телефон: 042 620 282

Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75

E-mail: office@stevabg.com

Факс: 042 620 282

ДОСТАВКА

СОФИЯ ПЛОВДИВ ВАРНА БУРГАС РУСЕ ПЛЕВЕН СЛИВЕН ДОБРИЧ ШУМЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЛАГОЕВГРАД ВРАЦА МОНТАНА ТЪРГОВИЩЕ ПАЗАРДЖИК ВИДИН ПЕРНИК СМОЛЯН КЪРДЖАЛИ ХАСКОВО САМОКОВ ДУПНИЦА ГАБРОВО ЯМБОЛ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ РАЗГРАД АСЕНОВГРАД ШУМЕН БОТЕВГРАД КАЗАНЛЪК КАРЛОВО